Комплексни административни услуги

Начало » Административни услуги » Комплексни административни услуги

С лице към хоратаИздаване на удостоверение APOSTILLE на удостоверение за ползване правата на завършили образователно-квалификационни степени на граждани, придобили полувисше и висше образование до 27.12.1995 г. и висше образование на образователно-квалификационна степен „специалист по…” в страната”, извършвана от Министерството на образованието и науката и Националния център за информация и документация