31.10.2014

МИНИСТЪР РУМЯНА КОЛАРОВА ВРЪЧИ НАГРАДИ „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ“ НА УЧИТЕЛИ ЗА ПРИНОС В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

Министърът на образованието и науката доц. Румяна Коларова връчи наградите „Константин Величков“ за изявени учители. „В навечерието сме на Деня на народните будители.“, – обърна се доц. Коларова към присъстващите на церемонията и добави: „По съвсем е

Към новината

30.10.2014

ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС

На 30 октомври 2014 г., поради лоши метеорологични условия и влошена пътна обстановка, учебни занятия не се провеждат в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Шипка, област Стара Загора. Днес няма учебни занятия в ПГ по икономика „Рачо Стоянов“, гр. Дрян

Към новината

29.10.2014

ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС

На 29 октомври 2014 г., поради лоши метеорологични условия и влошена пътна обстановка, учебни занятия не се провеждат в ПГТ „Иван Марангозов“, гр. Априлци, област Ловеч  и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Шипка, област Стара Загора. Поради непредвид

Към новината

29.10.2014

ОСИГУРЕНИ СА 300 240 ЛВ. ЗА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ

Министерският съвет одобри допълнителни разходи и трансфери за 2014 г. в размер на 300 240 лв. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища. От тях 216 135 лв. са от предвидените

Към новината

29.10.2014

ЗАЩИТЕНИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ СА 137, СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА– 794

Правителството актуализира списъците на защитените и на средищните училища в България. Към досегашните 136 защитени училища са добавени нови две. Те са в селата Левка, област Хасково, и Видраре, Софийска област. От списъка отпада училището в с. Град

Към новината

29.10.2014

АКТУАЛИЗИРАНА Е НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ 2020

Правителството одобри актуализиран вариант на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2020 и План за действие за периода 2015-2020 г. Актуализираният вариант на Стратегията и на Плана за действие се основават

Към новината

29.10.2014

ОДОБРЕН Е ДВУГОДИШЕН ПЛАН ПО НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ

Правителството прие Национален план за изпълнение на дейностите по Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020). Стратегията беше приета в средата на тази година и определя рамката на държавната политика за образование и об

Към новината

29.10.2014

ПРИЕТ Е ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Правителството прие План за изпълнение на Стратегията за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020) за периода 2014-2015 година. Планът подкрепя ключовите мерки в политиките за превенция, интервенция и компе

Към новината

29.10.2014

ОБЩИНИТЕ ПОЛУЧАВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Правителството прие две постановления, с които одобри над 5,6 млн. лв. допълнителни трансфери по бюджетите на общини за осигуряване на дейности по три национални програми за развитие на средното образование, изпълнявани от общинските училища. Средст

Към новината

28.10.2014

ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС

На 28 октомври 2014 г. с преустановен учебен процес поради влошени метеорологични и пътни условия са: 16 училища в област Габрово, 7 училища в област Ловеч  и от днес до 30 октомври  - 1 училище в област Стара Загора. На 28 октомври 2014 г. е преуст

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246