19.02.2014

С 78,6 млрд. евро по програма „Хоризонт 2020“ научните достижения ще се превръщат в иновационни продукти, технологии и услуги

С общ бюджет 78,6 млрд. евро по програмата „Хоризонт 2020“ научните достижения ще се превръщат в иновационни продукти, технологии и услуги. Това стана ясно на Лансиращата конференцията на стратегическата рамкова програма „Хоризонт 2020“, организирана

Към новината

19.02.2014

УЧИТЕЛ СТАВА РЕГУЛИРАНА ПРОФЕСИЯ СПОРЕД ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ 2014-2020 г.

Професията „учител“ да стане държавно регулирана професия предлага Министерството на образованието и науката в проект за Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри 2014-2020 година. До 9 март 2014 година всички заинтересовани страни мо

Към новината

16.02.2014

ПРОМЕНИ В УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ПО ИСТОРИЯ МОЖЕ ДА ИМА ЕДВА СЛЕД ПРИЕМАНЕТО НА НОВ ЗАКОН ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВЕНО ОДОБРЕНИЕ ЗА ТЯХ

Във връзка с обществените дискусии през последните два дни, отнасящи се до проекта за нова учебна програма по история и цивилизация,Министерството на образованието и науката информира:Твърденията в някои медии, че предстои отпадане на обучението по и

Към новината

14.02.2014

ЛАНСИРАЩА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРОГРАМАТА НА ЕС ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ „ХОРИЗОНТ 2020“

Министерството на образованието и науката, със съдействието на Европейската комисия, организира лансираща конференция за програмата на ЕС за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020". Конференцията ще бъде открита от министъра на образованието и

Към новината

11.02.2014

МОН ЩЕ РАБОТИ ЗАЕДНО С БИЗНЕСА ПО УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ И ПЛАН-ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ

„В страните, където е въведена дуалната система, се наблюдава най-ниската младежка безработица и броят на отпадналите  ученици е най-малък. Вече работим за постепенното въвеждане на тази система в средното образование, с цел учениците да придобиват у

Към новината

10.02.2014

МОН ОРГАНИЗИРА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ЛАНСИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКОВА ПРОГРАМА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ „ХОРИЗОНТ 2020”

Министерството на образованието и науката организира Национална конференция за лансиране на Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, която ще се проведе в гр. София, хотел „Шератон София Хотел Балкан” о

Към новината

07.02.2014

ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС

По предписание на здравните органи, поради висок процент на заболеваемост (грип), учебният процес е прекратен в 125  училища:   Област Варна – 124 училища -  от 05.02. до 07.02.2014 г. Област Враца – 1 училище -  ПГО "Ел.Багряна",  град Бяла Слатин

Към новината

06.02.2014

ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС

По предписание на здравните органи  като противоепидемична мярка учебният процес се прекратява в 125  училища в страната:   Област Варна – 124 училища  - от 05.02. до 07.02.2014 г. Област Враца – 1 училище -  ПГО "Ел.Багряна", град Бяла Слатина - о

Към новината

04.02.2014

ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС

По предписание на здравните органи като противоепидемична мярка учебен процес няма да има за всички училища на територията на област Варна от 05.02. до 07.02.2014 г. включително.

Към новината

03.02.2014

ОБУЧЕНИЯ НА СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.07 „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2007-2013”

От 27.01.2014 г. до 29.01.2014 г. в хотел „Принцес“ – гр. София, се проведе обучение на логопедите и психолозите, назначени по проект BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение” по ОП РЧР в 25-те пилотни целодневни детски градини/обединени детски заведени

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246