03.06.2016

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M20P001-3.001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“

На основание чл. 13, ал. 6, т. 2 от ПМС № 107/10.05.2014 г. и във връзка с решение на Комитета за наблюдение на ОП НОИР, взето на неговото четвърто заседание на 2 юни 2016 г. за увеличение на бюджета на операция „Подкрепа за предучилищното възпитание

Към новината

02.06.2016

МИНИСТЪР КУНЕВА ОТЧЕТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева отчете резултатите за последните дейности по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. на днешното заседание на Комитета за наблюдение. Изминалите

Към новината

02.06.2016

С 20% СЕ УВЕЛИЧАВАТ СРЕДСТВАТА ЗА СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ

С 20% ще бъдат увеличени средствата за студентски стипендии, които се отпускат от  държавата. Това обяви вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева след петата работна среща с представители на студентските съвети, на Министерс

Към новината

02.06.2016

МОН ОРГАНИЗИРА НАЦИОНАЛЕН УЧИТЕЛСКИ СЪБОР

Министерството на образованието и науката организира Национален учителски събор под мотото „Мисия учител“, който ще се състои на 19 юни 2016 г. в „Арена Армеец“ в столицата. В събора ще участват 12 000 учители от цялата страна, избрани от педагогиче

Към новината

02.06.2016

ПУБЛИКУВАНИ СА ОБЯВЛЕНИЯТА ЗА КОНКУРСИ ЗА ДИРЕКТОРИ НА ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

В брой 22 от 02.06.2016 г. на вестник „Азбуки“ са публикувани обявленията за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор“ на 39 държавни училища в 16 области и „директор“ на 114 общински училища в 20 области. Министерството на образован

Към новината

01.06.2016

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ОДОБРИ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Министерският съвет одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение. Промените се налагат заради привеждане на Закона за професионалното образование и обучение в съответствие със Закона за предучил

Към новината

01.06.2016

МИНИСТЪР МЕГЛЕНА КУНЕВА: ОБРАЗОВАНИЕТО НИ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПО-СИЛНО, ПО-ВКЛЮЧВАЩО И ПО-ОБИЧАЩО ДЕЦАТА И УЧИТЕЛИТЕ

Министър Кунева, как се променя за Вас значението на 1 юни в различните Ви житейски роли – първо на дете, години по-късно на родител, а сега и на просветен министър, отговорен за образованието на българчетата? Това е много философски въпрос, разбир

Към новината

01.06.2016

МИНИСТЪР КУНЕВА: ЗАПОЧВА РЕФОРМАТА В НАУКАТА

Започва нова политика за модернизиране на науката чрез обновената Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2025. Това обяви вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева, която представи основните аспекти в страте

Към новината

01.06.2016

ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДЕЙСТВИЯ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

  Министерството на образованието и науката, в качеството си на програмен оператор по програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство”, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) за

Към новината

01.06.2016

МОН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЛЕКТОРИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА

МОН обявява конкурс за лектори по български език, литература и култура за академичната 2016/2017 година в следните чуждестранни университети: Сегедски университет, гр. Сегед, Унгария Загребски университет, гр. Загреб, Република Хърватия Универси

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246