През 2005 г. Висшата атестационна комисия (ВАК) е предала дисертацията на Пламен Николаев Николов в Народната библиотека „Кирил и Методий“ и в тогавашния Централен институт за научно техническа информация (ЦИНТИ) без задължителната информационна карт

Към новината

В системата на предучилищното и училищното образование се забранява осъществяването на политическа и партийна дейност. При изпълнение на своите функции педагогическите специалисти трябва да са политически неутрални и не могат да налагат идеологически

Към новината

До 40 астрономически часа ще може да трае допълнителното обучение в неучебно време за децата в предучилищна възраст. Конкретната продължителност ще се съобразява с потребностите на отделното дете по преценка на учителите в детската градина. Това регл

Към новината

Водещи специалисти от Медицинския университет в София и Националния център по заразни и паразитни болести отговориха на въпроси, поставени от учители в рамките на кампанията за повишаване на тяхната информираност за ползите и рисковете от ваксиниране

Към новината

АКТУАЛНО

МС ПРЕДЛАГА НА ПАРЛАМЕНТА ДА РАТИФИЦИРА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ШВЕЙЦАРСКИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ИНСТИТУТИ, СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ И БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО

Към новината

28.07.2021

С НАД 4 МЛН. ЛЕВА ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ ИНТЕРНЕТ И МОДЕРНИ КЛАСНИ СТАИ

Към новината

28.07.2021

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ 839 813 ЛЕВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА 7 ДЕТСКИ ГРАДИНИ И РЕМОНТ НА ГИМНАЗИЯ

Към новината

28.07.2021

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОТПУСНА 5 МЛН. ЛЕВА ЗА ДОСТЪП ДО НАУЧНИ БАЗИ ДАННИ И УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ИНФРАСТРУКТУРИ

Към новината

28.07.2021

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОТПУСНА НАД 32 МЛН. ЛЕВА ЗА СПЕШНИ РЕМОНТИ НА УЧИЛИЩА И НОВИ КОМПЮТРИ

Към новината

28.07.2021

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“