Възпитателната работа е неделима част от образованието. Нуждаем се от взаимодействие между образователните институции и семейството. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на обществена дискусия на проекта за Страте

Към новината

От днес училищата в страната могат да кандидатстват по национална програма „Иновации в действие“, която дава възможност за сътрудничество между иновативните училища, както и между иновативните и желаещите да станат такива. Училищните ръководства тряб

Към новината

Благодарение на европейската солидарност и с осигуреното финансиране за двата програмни периода се обновяват базите на над 1000 училища в страната. Това заяви министър Вълчев в рамките на дискусия, част от платформата за граждански диалог, която се п

Към новината

Качественото образование ще привлече инвестиции в регионите и по-високи доходи за младите хора. 500 училища ще бъдат модернизирани през 2019 година с над 700 милиона лева с европейски средства по ОП „Региони в растеж“. Това бе отбелязано по време на

Към новината

От работата на преподавателите в началото на обучителния път зависи в най-голяма степен успехът на по-нататъшното образование, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при откриването на 12-та Национална научно-практическа конферен

Към новината

АКТУАЛНО

ЕКО ПРИБОРИ ОТ СМОЛА СА НАЙ-ДОБРАТА УЧЕНИЧЕСКА БИЗНЕС ИДЕЯ ЗА 2019 Г.

Към новината

25.04.2019

ПРАВИТЕЛСТВОТО УТВЪРДИ ПРИЕМА И ТАКСИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019 -2020 ГОДИНА

Към новината

24.04.2019

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА ПОЗДРАВИ УЧАСТНИЦИТЕ В ТУЕС ФЕСТ

Към новината

22.04.2019

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДМЕТИ НЕ САМО ТЕ КАРАТ ДА МИСЛИШ ПО ДРУГ НАЧИН, НО ДИСЦИПЛИНИРАТ И РАЗВИВАТ КОНЦЕНТРАЦИЯ

Към новината

21.04.2019

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА ОТКРИ XII ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Към новината

20.04.2019

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“