Вече са в сила двата дни допълнителен отпуск за работещите в образователните институции, които се имунизират Десет образователни институции получават първите свидетелства от Министерството на образованието и науката (МОН) за достигнати поне 70% вакси

Към новината

Почти 20 000 ученици и учители от 688 училища са одобрени за безплатна почивка към 31 юли т.г. На тази дата изтече първият етап за кандидатстване по Националната програма „Отново заедно“. От възможността да летуват за сметка на държавния бюджет са се

Към новината

Ако за детето няма място в желаната детска градина в района по местоживеене, в София и големите градове за равностойно ще се смята алтернативно място в същия административен район по настоящия адрес на детето. Това ще бъде възможно с решение на кмета

Към новината

АКТУАЛНО

ОКОЛО 10 500 БЪЛГАРИ ЩЕ СЕ ВКЛЮЧАТ В МОБИЛНОСТ ПО „ЕРАЗЪМ+“

Към новината

05.08.2021

ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ОП НОИР СЕ ПРЕИМЕНУВА НА „ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“

Към новината

04.08.2021

НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО „ЕРАЗЪМ+“ ЩЕ ИМА ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Към новината

04.08.2021

ШЕСТ ГИМНАЗИИ ЗАПАЗВАТ СТАТУТА СИ НА УЧИЛИЩА С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ

Към новината

04.08.2021

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА УЧИТЕЛИТЕ СЛЕД COVID-19

Към новината

04.08.2021

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“