Правителството отпусна 2 118 718 лева по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища в периода 2020 - 2022 година. Това са първите средства, които се отпускат за стартирали проекти за

Към новината

Две са ключовите предизвикателства, пред които днес са изправени образователните системи – да намерят ключа към мотивацията на учениците за учене, да им предадат хармоничния микс от знания, умения и нагласи, но и да включат ефективно всяко едно дете

Към новината

Министерският съвет предостави над 48 млн. лева за развитието на науката в страната. 33 531 805 лева се отпускат по бюджета на Министерството на образованието и науката за доизграждане и модернизиране на научните комплекси от Националната пътна карта

Към новината

Ръководствата на държавните висши училища ще се стремят от догодина да увеличават началните размери на основната работна заплата за академичните длъжности от научно-преподавателския състав. За „асистент“ началният размер е 1300 лв., за „главен асисте

Към новината

През последните години направихме преход към компетентностния подход – придобиване не само на знания от децата и учениците, но и на умения. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на публична дискусия, посветена на пъ

Към новината

АКТУАЛНО

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: БЛАГОДАРЯ НА УЧИТЕЛИТЕ И МЕДИАТОРИТЕ ОТ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ ЗА АКТИВНАТА РАБОТА

Към новината

14.01.2021

ДЪРЖАВАТА ЩЕ ЗАПЛАЩА ТАКСИТЕ НА СТУДЕНТИ, КОИТО ИМАТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР С РАБОТОДАТЕЛ ЗА СТАЖ И РАБОТНО МЯСТО

Към новината

13.01.2021

МОН ЩЕ ФИНАНСИРА ОБУЧЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И НОВИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА СТУДЕНТИТЕ, КОИТО СЕ ПОДГОТВЯТ ЗА УЧИТЕЛИ

Към новината

13.01.2021

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ТРЯБВА ДА СПАЗВАМЕ МЕРКИТЕ, ЗА ДА СЕ ВЪРНЕМ ВСИЧКИ В УЧИЛИЩЕ

Към новината

06.01.2021

ТЕХНИЧЕСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ В СОФИЯ И ПМГ „ВАСИЛ ДРУМЕВ“ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЩЕ ПРИЛАГАТ НОВ ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОДЕЛ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

Към новината

18.12.2020

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“