Учебни планове и програми по професионална подготовка , утвърдени през 2014 г.

Начало » Професионално образование » Учебни планове и програми » Учебни планове и програми по години » Учебни планове и програми по професионална подготовка , утвърдени през 2014 г.

213 АУДИО-ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА И ТЕХНИКИ, ПРОИЗВОДСТВО НА МЕДИЙНИ ПРОДУКТИ

341 ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО

345 АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

482 ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА

522 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА

523 ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА, КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

524 ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ И ТЕХНОЛОГИИ

525 МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОРАБИ И ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

541 ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

542 ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ - ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ И КОЖИ

543 ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ - ДЪРВЕСИНА, ХАРТИЯ, ПЛАСТМАСИ И СТЪКЛО

581 АРХИТЕКТУРА, УРБАНИЗЪМ И ГЕОДЕЗИЯ

621 РАСТЕНИЕВЪДСТВО И ЖИВОТНОВЪДСТВО

725 МЕДИЦИНСКА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕБНИ ТЕХНОЛОГИИ

811 ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КЕТЪРИНГ

813 СПОРТ

815 ФРИЗЬОРСКИ И КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ

840 ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“