Преподаватели

Начало » Документация » Конкурси » Преподаватели

Инфомация за Програмата за образователен обмен на Азиатско-европейския форум АСЕМ – ASEM DUO

Съгласно условията на Програмата студенти и преподаватели от Европа могат да кандидатстват в университети в Азия и обратно.


Конкурс за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2019/2020 година в различни училища

Обява
Формуляр за участие в конкурса

В срок до 19 юли 2019 г. включително кандидатите трябва да представят следните документи в деловодството на Министерството на образованието и науката


Министерство на образованието и науката обявява конкурс за свободни места за следните длъжности:

ЗАПОВЕД

1.„учител по френски език“ като втори чужд, трети чужд и четвърти чужд език в
средната степен в Европейското училище – Люксембург І; Заявление
2. „учител по информатика и информационни технологии“ на френски или английски език в средната степен в Европейското училище – Люксембург І; Заявление 
3. „учител по физическо възпитание и спорт“ на френски или английски език в средната степен в Европейското училище – Брюксел ІV; Заявление
4. „учител по химия“ на английски език в средната степен в Европейското училище – Брюксел ІV; Заявление
5. „учител по английски език“ като втори чужд, трети чужд и четвърти чужд език в
средната степен в Европейското училище – Брюксел ІV; Заявление
6. „учител по математика“ в средната степен (S1-S7) в Европейското училище –
Брюксел ІV. Заявление

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от датата на публикуване - 10 юни 2019 г., на обявата на електронната страница на Министерството на образованието и науката. Kрайният срок е 20 юни 2019 г.


Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2019-2020 година

Повече информация

Документи за кандидатстване:

Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

Формуляр на кандидат за преподавател по български език и литература  в чуждестранно висше училище

Документите се подават в срок до 21 юни 2019 г. (петък) в държавното висше училище, в което кандидатът заема академична длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване


Конкурс за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2019/2020 година

Резултати от проведения на 07.06.2019 година конкурс за подбор на преподаватели за българските общности зад граница на основание ПМС № 103/1993 г.

Повече информация

Необходими документи за участие в конкурса се подавата в срок до 31 май 2019 г. включително


Конкурс за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2019/2020 година

Резултатите от проведения на 11.04.2019 година конкурс за подбор на преподаватели за българските общности зад граница на основание ПМС № 103/1993 г.

Повече информация

В срок до 30 март 2019 г. включително кандидатите трябва да представят следните документи в приемната на Министерството на образованието и науката всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа или могат да ги изпратят по пощата на горепосочения адрес не по-късно от обявения краен срок (важи датата на пощенското клеймо)


Информация
за конкурс за отпускане на стипендии за български граждани за придобиване на магистърска или докторска степен в Република Корея

Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят и подават необходимите документи (на ръка или изпратени по куриер) в Посолството на Република Корея в срок до 17:30 ч. на 15 март 2019 г.

Повече информация


Министерството на образованието и науката обявява конкурс за преподаватели по български език и литература за академичната 2018-2019 година в следните чуждестранни университети:

  1. Тиендзински университет за чужди езици, Китайска народна република
  2. Запорожки национален университет, Украйна

Повече информация 

В срок до 22 февруари (петък) 2019 г. в деловодството на Министерството на образованието и науката се представят документите за кандидастване


Министерството на образованието и науката обявява конкурс за стипендии, отпуснати съгласно Споразумението за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Китайската народна република.

Стипендиите са предоставени за обучение и специализация на български граждани в китайски държавни висши училища, считано от учебната 2019-2020 година

Повече информация

Информация за стипендии за обучение и специализация на български граждани в китайски висши училища и научни организации, предоставени от правителството на Китайската народна република за учебната 2019-2020 година

Повече информация


Конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през учебната 2019-2020 година II Преподаватели

Срок за подаване на документи съгласно обявата


Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2019/2020 година

Повече информация


Информация за стипендии за обучение и специализация на български граждани в китайски висши училища и научни организации, предоставени от правителството на Китайската народна република за учебната 2018-2019 година

Повече информация

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“