Ученици

Начало » Документация » Конкурси » Ученици

Номинирани проекти във втора фаза в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”:

30 проекта от цялата страна са номинирани в XII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” 2019/2020 г. (публ. 04.12.2020 г.)


Програма за ученици Youth Exchange and Study - YES 2021-2022

Повече >> https://mon.bg/bg/100880

Учениците, които искат да участват трябва да попълнят до 15 октомври 2020 г., апликацията на https://ais.americancouncils.org/yes. Учениците могат да изпратят само една апликация, като резултатите от първи кръг ще бъдат оповестени в края на октомври или началото на ноември. (публ. 30.09.2020 г.)


Национален ученически конкурс, посветен на 35-тия поход „По стъпките на четата на Таньо войвода”

Статут за организиране и провеждане


Информация относно Международен конкурс за есета на тема „Писмо от мен през 2030 г.” 

Повече >> https://mon.bg/bg/100806

Крайният срок за получаване на есетата е 15 юни 2020 г., като те следва да бъдат изпратени по пощата или по електронен път. (публ. 10.04.2020 г.)


Национален ученически конкурс на тема: „Места и памет–реални личности и истински истории“, посветен на български евреи-творци

Резултати от Национален ученически конкурс за изследователски проект на тема: „Места и памет – реални личности и истински истории“, посветен на българските евреи-творци (публ. 19.06.2020 г.)

Регламент за организиране и провеждане на Национален ученически конкурс на тема: „Места и памет– реални личности и истински истории“, посветен на български евреи-творци (публ. 17.01.2020 г., акт. 21.01.2020 г.)

Срок за представяне на изследователските проекти: 10.03.2020 г. (важи датата на пощенското клеймо на подателя)


Национален ученически конкурс „Посланици на здравето” 2019/2020

Номинирани проекти във втора фаза в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”:

30 проекта от цялата страна са номинирани в XII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” 2019/2020 г. (публ. 04.12.2020 г.)


Министерството на здравеопазването удължава сроковете за отчитане на проектите в Националния ученически конкурс
„Посланици на здравето” 2019-2020 г. (публ. 26.05.2020 г.)


(публ. 13.02.2020 г.)

61 проекта на ученици от цялата страна са допуснати до участие в поредното издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” 2019/2020 г.

Номинирани проекти за първа фаза на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”:


(публ. на 19.11.2019 г.)

Обява

Регламент на Национален ученически конкурс „Посланици на здравето” 

Формуляр за кандидатстване, първа фаза, 8 ноември – 20 декември 2019 г.

Формуляр за отчитане на резултати, втора фаза, 27 декември 2019 г. – 10 май 2020 г.


 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“