Студенти

Начало » Документация » Конкурси » Студенти

 

Информация за обучение на български граждани в Република Корея

Кандидатите трябва да изпратят по пощата или да донесат лично в посолството всички документи и формуляри (попълнени на английски език) до 17:30 ч. (българско време) на 19-ти март 2021 г.


Конкурси за предварителен подбор на български граждани, кандидати за стипендии за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през учебната 2021-2022 година (публ. 21.01.2021 г.)

Обява за I. Студенти (от 1 до 10 стр. вкл.)

Срок за кандидатстване съгласно вида на конкурса. (публ. 21.01.2021 г.)


Kонкурс за две стипендии за пълен срок на обучение на български студенти за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър“ след завършена степен „бакалавър“ или „магистър“ в Румъния от учебната 2020-2021 година (публ. 19.06.2020 г.)

Обява

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. "Княз Дондуков" № 2А, до 26 юни 2020 г. включително.


Kонкурс за стипендии за обучение и специализация на български граждани във виетнамски държавни висши училища, считано от учебната 2020-2021 година (публ. 19.06.2020 г.)

Обява

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на Министерството на образованието и науката - бул. "Княз Дондуков" № 2А, до 26 юни 2020 г. включително.


Конкурс за предварителен подбор за две стипендии за пълен срок на обучение на български студенти за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър“ след завършена степен „бакалавър“ или „магистър“ в Румъния от учебната 2020-2021 година

Обява

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. "Княз Дондуков" № 2А, до 16 март 2020 г. включително.  (публ. 09.03.2020 г.)


Конкурс за стипендии, отпуснати съгласно Споразумението за сътрудничество в областта на образованието между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам

Обява

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на Министерството на образованието и науката - бул. "Княз Дондуков" № 2А, до 11 март 2020 г. включително.


Стипендии “Фулбрайт” за учебната 2021-2022 година 

Повече информация Краен срок за кандидатстване: 30 април 2020 г. (публ. 17.01.2020 г.)


Koнкурс за стипендии, отпуснати съгласно Споразумението за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Китайската народна република

Повече информация

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. "Княз Дондуков" № 2А, до 20 януари 2020 г. включително. (публ. 17.12.2019 г.)


Министерството на образованието и науката обявява конкурси за предварителен подбор на български граждани, кандидати за стипендии за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през учебната 2020-2021 година

І. СТУДЕНТИ

Срок за кандидатстване съгласно конкурса (публ. 06.12.2019 г.)


Инфомация за Програмата за образователен обмен на Азиатско-европейския форум АСЕМ – ASEM DUO

Съгласно условията на Програмата студенти и преподаватели от Европа могат да кандидатстват в университети в Азия и обратно.


Правителството на Република Индонезия предоставя стипендии за чуждестранни граждани за обучение в Индонезия

Повече информация

Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят и изпращат необходимите документи не по-късно от 12 април 2019 г.


Информация
за конкурс за отпускане на стипендии за български граждани за придобиване на магистърска или докторска степен в Република Корея

Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят и подават необходимите документи (на ръка или изпратени по куриер) в Посолството на Република Корея в срок до 17:30 ч. на 15 март 2019 г.

Повече информация


Министерството на образованието и науката обявява конкурс за стипендии, отпуснати съгласно Споразумението за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Китайската народна република.

Стипендиите са предоставени за обучение и специализация на български граждани в китайски държавни висши училища, считано от учебната 2019-2020 година

Повече информация


Информация за стипендии за обучение и специализация на български граждани в китайски висши училища и научни организации, предоставени от правителството на Китайската народна република за учебната 2019-2020 година

Повече информация


Правителството на Република Индонезия предоставя стипендии за чуждестранни граждани за обучение в Индонезия

Повече информация

Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят и изпращат необходимите документи не по-късно от 01 март 2019 г.


Конкурси и инициативи, организирани с подкрепата на Международната организация на франкофонията (МОФ), декември 2018/януари 2019 г.

Повече информация


Конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през учебната 2019-2020 година II Студенти

Срок за подаване на документи съгласно обявата


Покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+ 2019“

Повече информация

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездна помощ не по-късно от 28 февруари 2019 г. до 12:00 ч. (на обяд, брюкселско време) за проекти на алианси, стартиращи между 1 септември и 1 декември същата година.


Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST) обявява предстоящ прием на кандидатури за пълни стипендии за обучение на чуждестранни студенти за магистърска и докторска степен през 2019 г.

Повече информация


Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2019/2020 година

Повече информация


Международна конференция на ученици и студенти „Младеж и иновации“ - 07 – 08 февруари 2019 г.

Срок за регистрация – 01.11.2018 г. 


Сингапур предоставя възможност за кандидатстване за курсове за обучение за учебната 2018/2019 година по Програма за сътрудничество на Сингапур

Повече информация


Конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за учебната 2018-2019 година

I. СТУДЕНТИ

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. “Княз Дондуков” 2А, до 27.07.2018 г. включително.


Конкурс към Московския държавен институт за международни отношения

Повече >>


Мемориален музей Ямадера Башо в Япония обявява 10-ти конкурс за хайку на английски език

Повече информация

Заявления за участие ще бъдат приемани в периода от 02 април 2018 г. до 02 юни 2018 г.


Информация относно стипендии за обучение, предлагани от Корейския институт за развитие (KDI)

Повече информация

Крайният срок за кандидатстване е 24 май 2018 г.


Информация за възможност за обучение на български граждани в Република Корея

Повече информация

Срокът за кандидатстване онлайн е от 27 март до 17 април 2018 г.


Дипломатическата академия на Министерството на външните работи на Руската Федерация обявява прием на студенти и слушатели за учебната 2018/2019 г. за сметка на бюджета на Руската Федерация

Повече информация

Всички желаещи кандидати, които отговарят на условията, да изпратят заявление за участие свободен текст по електронна поща на адрес:  [email protected] до 30 март 2018 г. 17.00 часа.


Информация за стипендия за пълен срок на обучение, предоставена на основата на Меморандум за разбирателство между Корпуса на почетните консули в Република Корея и Националния университет в гр. Инчон

Повече информация


Възможности за кандидатстване на студенти и изследователи в Република Унгария в рамките на двустранните държавни стипендии чрез фондация “Темпус”

Повече информация


Информация за стипендии за обучение и специализация на български граждани в китайски висши училища и научни организации, предоставени от правителството на Китайската народна република за учебната 2018-2019 година

Повече информация

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“