Учители

Начало » Документация » Конкурси » Учители

Министерство на образованието и науката обявява конкурс за свободни места за следните длъжности:

ЗАПОВЕД

1.„учител по френски език“ като втори чужд, трети чужд и четвърти чужд език в
средната степен в Европейското училище – Люксембург І;
Заявление
2. „учител по информатика и информационни технологии“ на френски или английски език в средната степен в Европейското училище – Люксембург І;
Заявление
3. „учител по физическо възпитание и спорт“ на френски или английски език в средната степен в Европейското училище – Брюксел ІV;
Заявление
4. „учител по химия“ на английски език в средната степен в Европейското училище – Брюксел ІV;
Заявление
5. „учител по английски език“ като втори чужд, трети чужд и четвърти чужд език в
средната степен в Европейското училище – Брюксел ІV;
Заявление
6. „учител по математика“ в средната степен (S1-S7) в Европейското училище –
Брюксел ІV.
Заявление

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от датата на публикуване - 10 юни 2019 г., на обявата на електронната страница на Министерството на образованието и науката. Kрайният срок е 20 юни 2019 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“