Учители

Начало » Документация » Конкурси » Учители

 

ПОДБОР за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2021/2022 година (публ. 02.03.2021 г.):

  1. Преподавател по български език и литература в начален етап в Средно общообразователно училище № 31 (I-III степен), гр. Одеса, Украйна;
  2. Преподавател по методика на преподаването на български език и литература в Районното управление на образованието, младежта и спорта, гр. Тараклия, Тараклийски район, Република Молдова;
  3. Преподавател по методика на преподаването на български език и литература в Главното управление на образованието, гр. Комрат, АТО Гагаузия, Република Молдова;
  4. Преподавател по български език и литература в Българския теоретичен лицей “Васил Левски“, гр. Кишинев, Р Молдова;
  5. Преподавател по история, култура и традиции на българския народ в Българския теоретичен лицей „Васил Левски“, гр. Кишинев, Република Молдова;
  6. Преподавател по български език и литература в СОУ № 1 „Атанас Стоев“, с. Паркани, Република Молдова;
  7. Преподавател по български народни инструменти (гъдулка и тамбура) в Музикален колеж „Щефан Няга“, филиал гр. Твърдица, Република Молдова;
  8. Преподавател по акордеон и корепетитор в Музикален колеж „Щефан Няга“, филиал гр. Твърдица, Република Молдова;
  9. Преподавател по музика, диригент и вокален педагог в Теоретичен лицей „Христо Ботев“, с. Валя Пержей, Република Молдова.

Обява

Формуляр (по образец) за участие в подбора можете да свалите   ТУК.

В срок до 30 март 2021 г. включително кандидатите трябва да представят документите си в деловодството на Министерството на образованието и науката (публ. 02.03.2021 г.)Заповед № РД09-2127/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободно място за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет (български език и литература)“ в БСУ Христо Ботев - гр. Братислава за учебната 2020/2021 година

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 18 септември 2020 г. включително (Обявата е публикувана на 28.08.2020 г.)


Заповед за обявяване на свободно учителско място за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет (английски език)“ в БСУ Д-р Петър Берон - гр. Прага за учебната 2020/2021 година

Документите се подават в Министерството на образованието и науката в срок до 10 септември 2020 г. включително (Обявата е публикувана на 13.08.2020 г.)


Заповед № РД09-1493/10.07.2020 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободно място за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет (български език и литература)“ в БСУ Христо Ботев - гр. Братислава за учебната 2020/2021 година.

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 24 юли 2020 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428). (Обявата е публикувана на 10.07.2020 г.)


Заповед № РД09-1492/ 10.07.2020 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободно място учителско място в БСУ Д-р Петър Берон - гр. Прага за учебната 2020/2021 година.

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 24 юли 2020 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428). (Обявата е публикувана на 10.07.2020 г.)


Заповед № РД09-741/07.04.2020 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободни места в Европейските училища

Заявление за кандидатстване

Необходимите документи следва да бъдат представени в 10-дневен срок от публикуване на обявлението електронно подписани на електронен адрес [email protected] или лично, или чрез пълномощник в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. Краен срок за подаване: 21 април 2020 г. (Обявата е публикувана на 08.04.2020 г.)


Заповед № РД09-172/28.01.2020 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободно място за длъжността „главен счетоводител“ в Българското средно училище - гр. Братислава, Словакия.

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 15 дена от публикуването на обявата на сайта – 12 февруари 2020 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428). (Обявата е публикувана на 28.01.2020 г.

 


ИНФОРМАЦИЯ за конкурс за стипендии за усъвършенстване на учители в областта на медийната грамотност, обявен от Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” и Посолството на САЩ в Република България
публ. 17 януари 2020 г.
 
Документите се подават по електронен път до 14 февруари 2020 г.
 
Заповед № РД09-2923/25.11.2019 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободно място за длъжността „главен счетоводител“ в Българското средно училище - гр. Братислава, Словакия

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до един месец от публикуването на обявата включително,  на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428; 02 92 17 590). (Обявата е публикувана на 26.11.2019 г.)


 
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“