Стипендии от правителството на Бруней

Начало » Документация » Конкурси » Студенти » Архив 2018 » Стипендии от правителството на Бруней

Правителството на Бруней Даруссалам предоставя стипендии за чуждестранни граждани за обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър”

Кандидатите имат възможност да кандидатстват за обучение за учебната 2018/2019 година в следните университети:
•    Universiti Brunei Darussalam (www.ubd.edu.bn)
•    Universiti Islam Sultan Sharif Ali (www.unissa.edu.bn)
•    Universiti Teknologi Brunei (www.utb.edu.bn)
•    Politeknik Brunei (www.pb.edu.bn)

Подробна информация за програмата, както и необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат намерени на:
http://www.mofat.gov.bn/pages/bdscholarship2.aspx

Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят и изпращат необходимите документи на следния адрес: [email protected]

Крайният срок за подаване на документите е 28 февруари 2018 г.

За контакти: Technical Assistance Unit
Department of Administration
Ministry of Foreign Affairs and Trade
Bandar Seri Begawan BD2710
Brunei Darussalam

Tel: +673 2261177 ext. 155
Fax: + 673 2261250
E-mail: [email protected]

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“