Полезна информация

Начало » Висше образование » Полезна информация

Кандидатстудентската борса'2020 Повече информация


Европейската комисия публикува покана за представяне на предложения за 2020 г. – EAC/A02/2019 по Програма „Еразъм+“, в т. ч. и втората покана за подаване на проектни предложения по инициативата „Европейски университети“. 

Срокът за кандидатстване е 26 февруари 2020 година.

Повече информация


Покана за участие на български висши училища на студентски изложения в Индия през есента на 2019 г. и пролетта на 2020 г.

Повече информация

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“