Г

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » Г

AБВГДЕ-ЖЗИ-ЙКЛМНОПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Габриела Герасимова Тошева, специалист по ПМС 66, 94-5322 от 23.11.2020 г.
Габриела Герасимова Тошева, специалист, 94-5322 от 09.04.2021 г.

Габриела Димитрова Калайджийска, старши експерт по организация на средното образование в РУО-Шумен, 94-645 от 22.02.2021 г.

Габриела Иванова Стоева, старши експерт по организация на средното образование в РУО - Перник, 94-3691 от 04.07.2019 г.

Галин Стоянов Господинов, главен юрисконсулт в РУО - Добрич, 23.03.2018 г.

Галина Делова Стайкова-Стойчева, специалист по ПМС 66, 94-4057 от 28.08.2020 г.

Галина Дончева Вангелова, старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти в РУО - Стара Загора, 94-6020 от 26.11.2018 г.

Галина Йорданова Димитрова, старши експерт по организация на средното образование в РУО - Търговище, 94-809 от 26.02.2019 г.

Галина Борисова Чекурова, експерт програми и проекти в МОН, 94-2294 от 01.06.2020 г.

Галина Нанева Георгиева, старши експерт по информационно образование в РУО - Бургас, 94-5994 от 23.11.2018 г. 

Галина Петрова Дамянова, старши експерт по математика в РУО - Враца, 94-3063 от 14.06.2019 г.

Галя Иванова Тодорова, старши експерт по организация на средното образование в РУО - Хасково, 94-4147 от 25.07.2019 г.

Геновева Богомилова Пелова, старши експерт в МОН, 94-1523 от 02.05.2018 г.

Геновева Вълкова Черкезова, експерт, логистика, 94-5643 от 30.10.2018 г.

Георги Иванов Георгиев, главен експерт в МОН, 94-5697 от 02.11.2018 г. 

Георги Методиев Иванов, директор на СУ "Мито Орозов", гр. Враца, 0506-235 от 03.10.2018 г.

Георги Методиев Иванов, директор на СУ "Мито Орозов", гр. Враца, 94-3704 от 10.08.2020 г.

Георги Руменов Димитров, старши експерт по анализ на информацията в РУО-Шумен, 94-602 от 18.02.2021 г.

Гергана Антонова Ночева, специалист в МОН, 94-2900 от 01.07.2020 г.

Гергана Викторова Паргова, старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия в РУО - Смолян,  94-6215 от 10.12.2018 г.

Гергана Георгиева Станчева, главен експерт в МОН, 94-3548 от 27.06.2018 г.

Гергана Георгиева Томанова, старши експерт по организация на средното образование в РУО-Стара Загора, 94-2341 от 02.06.2020 г.

Гергана Иванчова Иванова, главен експерт в МОН, 94-5318 от 23.11.2020 г.

Гергана Николова Борянова, главен експерт в МОН, 94-3274 от 15.07.2020 г.

Гергана Стойчева Белутова, главен експерт в МОН, 94-5406 от 04.12.2020 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“