Г

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » Г

AБВГДЕ-ЖЗИ-ЙКЛМНОПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Галин Стоянов Господинов, главен юрисконсулт в РУО - Добрич, 23.03.2018 г.

Галина Дончева Вангелова, старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти в РУО - Стара Загора, 94-6020 от 26.11.2018 г.

Галина Йорданова Димитрова, старши експерт по организация на средното образование, РУО - Търговище 94-809 от 26.02.2019 г.

Галина Нанева Георгиева, старши експерт по информационно образование, РУО - Бургас, 94-5994 от 23.11.2018 г. 

Галина Петрова Дамянова, старши експерт по математика в РУО - Враца, 94-3063 от 14.06.2019 г.

Геновева Богомилова Пелова, старши експерт в МОН, 94-1523 от 02.05.2018 г.

Геновева Вълкова Черкезова, експерт, логистика, 94-5643 от 30.10.2018 г.

Георги Бориславов Панев, старши експерт по организация на средното образование в РУО - София-регион, 94-4803 от 07.09.2018 г.

Георги Иванов Георгиев, главен експерт в МОН, 94-5697 от 02.11.2018 г. 

Георги Методиев Иванов, директор на СУ "Мито Орозов", гр. Враца, 0506-235 от 03.10.2018 г.

Георги Силвиев Николов, старши експерт по анализ на информацията, РУО - София-град, 94-5951 от 21.11.2018 г.

Гергана Викторова Паргова, старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия в РУО - Смолян,  94-6215 от 10.12.2018 г.

Гергана Георгиева Станчева, главен експерт в МОН, 94-3548 от 27.06.2018 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“