Информация за минали проверки

Начало » Висше образование » Информация за извършените проверки във ВУ » Информация за минали проверки

Информация за проверка в Локалния дистанционен център – Бургас, на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив (публ. 17.09.2020 г.)

Информация за извършена проверка във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ (публ. 26.08.2020 г.)

Информация за извършена проверка в Икономически университет - Варна (публ. 13.08.2020 г.)

Информация за извършена проверка в Университета по библиотекознание и информационни технологии - София (публ. 23.07.2020 г.)

Информация за извършена проверка в Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград (публ. 14.08.2020 г.)

Информация за извършена проверка в Лесотехническия университет – София в периода от 16.06.2020 г до 18.06.2020 г. (публ. 21.07.2020 г.)

Информация за извършени проверки във висши училища на територията на гр. София (публ. 03.04.2020 г.)

Информация за извършена проверка в Русенския университет „Ангел Кънчев“ и в Националния военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново в периода 02-05 декември 2019 г. (публ. 05.02.2020 г.)

Информация за проверка в Техническия университет-Габрово в периода 22-23 юли 2019 г. (публ. 08.10.2019 г.)

Информация за извършена проверка в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов в периода 05-07.08.2019 г. (публ. 02.09.2019 г.)

Информация за извършена проверка във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ в периода 07-09 май 2019 г.

Информация за извършена проверка във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ и Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“