Информация за минали проверки

Начало » Висше образование » Информация за извършените проверки във ВУ » Информация за минали проверки

Информация за проверка в Техническия университет-Габрово в периода 22-23 юли 2019 г. (публ. 08.10.2019 г.)

Информация за извършена проверка в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов в периода 05-07.08.2019 г. (публ. 02.09.2019 г.)

Информация за извършена проверка във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ в периода 07-09 май 2019 г.

Информация за извършена проверка във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ и Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“