Модел на НВО за IV клас

Начало » Общо образование » Национално външно оценяване (НВО) » Модел на НВО за IV клас

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в IV клас през учебната 2019-2020 година

Модел на НВО по български език и литература в IV клас за учебната 2019–2020 година

Модел на НВО по математика в IV клас за учебната 2019–2020 година 
Горните модели на НВО са публикувани на 31.07.2019 г.


Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2018/2019 година

Човекът и природата, 16 май 2019 г.

Човекът и обществото, 14 май 2019 г.

Математика, 10 май 2019 г.

Български език и литература, 09 май 2019 г.


Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2017/2018 година

Човекът и природата, 17 май 2018 г.

Човекът и обществото, 16 май 2018 г.

Математика, 14 май 2018 г.

Български език и литература, 10 май 2018 г.

Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2016/2017 година

Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2015/2016 година

Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2014/2015 година

Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2013/2014 година

Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2012/2013 година

Примерни тестове през учебната 2012/2013 година

Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2011/2012 г.

СКАЛА ЗА ПРИРАВНЯВАНЕ на резултатите от тестовете за външно оценяване в ІV клас към шестобалната система на оценяване
 

Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2010/2011 г.

Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2009/2010 г.

Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2008/2009 г.

Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2007/2008 г.

Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2006/2007 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“