НВО за VII клас

Начало » Общо образование » Национално външно оценяване (НВО) » НВО за VII клас

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2019-2020 година

Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2019–2020 година

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2019–2020 година

Модел на НВО по чужд език в VII клас за учебната 2019–2020 година

Горните модели на НВО са публикувани на 05.09.2019 г. 


Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2018-2019 година

Математика, 19 юни 2019 г.

Български език и литература, 17 юни 2019 г.


Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2018-2019 година

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2018-2019 година

Mодел на НВО по чужд език в VII клас за учебната 2018-2019 година
(по желание на ученика)


Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2017/2018 година - май 2018 г.


Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2016/2017 година - май 2017 г.


Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2015/2016 година - май 2016 г.

Примерни тестови задачи за първия модул от НВО по български език и литература и по математика в VІІ клас за учебната 2015/2016 година


Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2014/2015 година - май 2015 г.


Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2013/2014 година - май 2016 г.


Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2012/2013 година - май 2013 г.

Примерни тестове през учебната 2012/2013 година

Още тренировъчни тестове по БЕЛ и по математика от националните състезания тест за ученици в VII клас през учебната 2009-2010 година може да видите в раздел "Олимпиади и състезания"

НАГРАДЕНИТЕ ТЕСТОВЕ И ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ в конкурса за най-интересна тестова задача за VII клас по български език и литература и по математика за VII клас за учебната 2009/2010 г.

Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2011/2012 година

Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2010/2011 година

Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2009/2010 година

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“