НВО на дигиталните компетентности за X клас

Начало » Общо образование » Национално външно оценяване (НВО) » НВО на дигиталните компетентности за X клас

Национално онлайн оценяване на дигиталните компетентности на учениците от X клас

Анализ на резултатите от Националното онлайн оценяване на дигиталните компетентности на учениците от X клас за учебната 2018-2019 година

Примерна практическа задача с решение

Условие на задачата

Данни

Решение


Национално онлайн оценяване на дигиталните компетентности на учениците в X клас през учебната 2016/2017 година


Национално онлайн оценяване на дигиталните компетентности на учениците в X клас през учебната 2015/2016 година


Пробно национално външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците в X клас през учебната 2014/2015 година

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“