Новини и събития

Начало » Наука » Новини и събития

Национален план за развитие на инициативата за отворена наука в Република България, утвърден със Заповед № РД-09-3542 от 10 декември 2020 г., обнародвана в брой 6 на „Държавен вестник“ от 22.01.2021 г. (публ. 13.01.2021 г.)


Правителството прие годишен доклад за състоянието и развитието на научните изследвания за 2019 г.

Повече >> (публ. 15.10.2020 г.)


Отчет за изпълнението на антарктическата дейност на Република България през 2019-2020 г. (публ. 11.09.2020 г.)


Matsumae International Foundation обяви програмата си за предоставяне на стипендии за изследователска дейност в институции домакини в Япония през 2021 г.. Резултатите от кандидатстването ще бъдат публикувани на уебсайта на Matsumae International Foundation http://www.mif-japan.org през декември 2020 г. (публ. 04.03.2020 г.) https://mon.bg/bg/100798


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“