Новини и събития

Начало » Наука » Новини и събития

Покана за предложение за член на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ в срк до 23 май 2019 г.

Повече инфромация 


Доклад на Комисията за наблюдение, оценка и анализ на дейността на Фонд „Научни изследвания” при Министерството на образованието и науката за 2017

Отчет за изпълнението на Националната програма за полярни изследвания на Република България за 2017 г.

Годишен доклад за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации и висшите училища за периода 2016-2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 от 17 август 2018 година за одобряване на допълнителни трансфери за държавните висши училища и Българската академия на науките 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 на МС от 28.06.2018 г. за допълнение на   Постановление № 90 на МС от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“