Класиране

Начало » Олимпиади и състезания » Класиране

Класиране за учебната 2020/2021 година

Протокол с допуснатите ученици до национален кръг на олимпиадата по техническо чертане (публ. 06.04.2021 г.)

Протокол с лауреатите и окончателните резултати на учениците, участвали в националния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда (публ. 02.04.2021 г.)

Протокол с допуснатите до национален кръг на олимпиадата по български език и литература (публ. 02.04.2021 г.)

Протокол с лауреатите и окончателните резултати на учениците, участвали в националния кръг на олимпиадата по френски език (публ. 01.04.2021 г.)

Протокол с резултатите от националния кръг на олимпиадата по италиански език (публ. 31.03.2021 г.) 

Протокол на допуснатите ученици от 8. до 12. клас до националния кръг на олимпиадата по математика (публ. 31.03.2021 г.)

Протокол за допуснати ученици от 7. клас до националния кръг на олимпиадата по математика (публ. 31.03.2021 г.)

Протокол с допуснатите до национален кръг на олимпиадата по лингвистика (публ. 30.03.2021 г.)

Протокол на учениците, допуснати до участие в националния кръг на олимпиадата по история и цивилизации (публ. 25.03.2021 г.)

Протокол на учениците, допуснати до участие в националния кръг на олимпиадата по география и икономика (публ. 25.03.2021 г.)

Протокол с лауреатите и резултатите на учениците от националния кръг на олимпиадата по информатика (публ. 22.03.2021 г.)

Протокол с резултатите на момичетата, участвали в националния кръг на олимпиадата по информатика (публ. 22.03.2021 г.)

Протокол с резултатите на учениците, допуснати за участие в националния кръг на олимпиадата по физика (публ. 19.03.2021 г.)

Списък на учениците, допуснати за участие в националния кръг на олимпиадата "Знам и мога" (публ. 18.03.2021 г.)

Протокол с допуснатите ученици до национален кръг на олимпиадата по немски език (публ. 17.03.2021 г., акт. 19.03.2021 г.)

Протокол с учениците, класирани за националния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование (публ. 16.03.2021 г.) 

Протокол с лауреатите и резултатите на учениците от националния кръг на олимпиадата по руски език (публ. 13.03.2021 г.)

Протокол за резултатите на учениците, допуснати до национален кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда (публ. 10.03.2021 г.)

Протокол за резултатите на учениците, допуснати до участие в националния кръг на олимпиадата по английски език (публ. 10.03.2021 г.)

Протокол за резултатите на учениците, допуснати до национален кръг по астрономия (публ. 08.03.2021 г.)

Протокол за резултатите на учениците, участвали в областния кръг по астрономия - 7. клас (публ. 08.03.2021 г.)

Протокол с резултатите на учениците, класирани за националния кръг на олимпиадата по философия (публ. 08.03.2021 г.)

Протокол с резултатите на учениците, допуснати до националния кръг на олимпиадата по италиански език (публ. 02.03.2021 г., акт. 04.03.2021 г.)

Протокол с резултатите на учениците, допуснати до националния кръг на олимпиадата по френски език (публ. 02.03.2021 г.)

Протокол с резултатите на учениците, допуснати до националния кръг на олимпиадата по испански език (публ. 02.03.2021 г.)

Протоколи от класирането на ученици от Националното зимно математическо състезание (публ. 24.02.2021 г.)

Протокол за резултатите на участниците в Националното състезание по лингвистика (публ. 24.02.2021 г.)

Протокол с резултатите на учениците, класирани за участие в националния кръг на олимпиадата по руски език (публ. 22.02.2021 г.)

Протокол за резултати на областен кръг олимпиадата по информатика (публ. 17.02.2021 г.)

Протокол за класиране в Национален есенен турнир по информационни технологии "Джон Атанасов" (публ. 17.02.2021 г.)

Протокол за класиране в Националното състезание "Турнир на младите физици", проведено дистанционно, гр. Перник, 5-7 февруари 2021 г. (публ. 09.02.2021 г.)

Протокол за класиране от Нациoнален есенен турнир по информатика, проведен дистанционно, Шумен, 20-22 ноември 2020 г. (публ. 01.12.2020 г.)

Протокол за класиране, момичета, от Нациoнален есенен турнир по информатика, проведен дистанционно, Шумен, 20-22 ноември 2020 г. (публ. 01.12.2020 г.)

Протокол за резултатите на учениците от националния кръг на многоезичното състезание (публ. 01.12.2020 г.)

Протокол от XIX Национално състезание по природни науки и екология, 20 – 22 ноември 2020 г., гр. Копривщица (публ. 27.11.2020 г.)

Протокол за резултатите на учениците, допуснати до участие в националния кръг на Многоезичното състезание (публ. 11.11.2020 г.)

Протокол за националния кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език (публ.09.11.2020 г.)


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“