Класиране

Начало » Олимпиади и състезания » Класиране

Класиране за учебната 2020/2021 година

Протокол за класиране от Нациoнален есенен турнир по информатика, проведен дистанционно, Шумен, 20-22 ноември 2020 г. (публ. 01.12.2020 г.)
Протокол за класиране, момичета, от Нациoнален есенен турнир по информатика, проведен дистанционно, Шумен, 20-22 ноември 2020 г. (публ. 01.12.2020 г.)

Протокол за резултатите на учениците от националния кръг на многоезичното състезание за учебната 2020-2021 година (публ. 01.12.2020 г.)

Протокол от XIX Национално състезание по природни науки и екология, 20 – 22 ноември 2020 г., гр. Копривщица (публ. 27.11.2020 г.)

Протокол за резултатите на учениците, допуснати до участие в националния кръг на Многоезичното състезание (публ. 11.11.2020 г.)

Протокол за националния кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език (публ.09.11.2020 г.)


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“