Покана за представяне на предложения за актуализиране на Националната пътна карта

Начало » Наука » Архив » Архив "Научноизследователски инфраструктури" » Покана за представяне на предложения за актуализиране на Националната пътна карта

Покана за представяне на предложения за актуализиране на Националната пътна карта

 Срокът за представяне на предложенията е 30.09.2013 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“