Архив "Научноизследователски инфраструктури"

Начало » Наука » Архив » Архив "Научноизследователски инфраструктури"

Решение № 881 от 3 декември 2020 година за приемане на   актуализирана Национална пътна карта за научна инфраструктура 2020 - 2027 г. (публ. 19.03.2021 г.)


Национална пътна карта за научна инфраструктура (2017-2023 г.), приета с Решение № 354 от 29 юни 2017 година на Министерски съвет


Картографиране на научната инфраструктура в България

Презентация

Карта на наличната научноизследователска инфраструктура, апаратура и оборудване по райони на планиране в България (април 2017 г.)


Резултати от диагностичния преглед на научната инфраструктура и оборудване в Република България (март 2017 г.)


 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“