Процедура за подкрепа на международни форум в България

Начало » Наука » Архив » Архив "Правилници и процедури" » Процедура за подкрепа на международни форум в България

Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България

Срок за подаване на предложенията: до 15.06.2015 г.
Приемат се предложения само за научни форуми, които ще се проведат до 30.12.2015  г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“