Обучение на български граждани в Република Корея

Начало » Документация » Конкурси » Студенти » Архив 2018 » Обучение на български граждани в Република Корея

Информация за обучение на български граждани в Република Корея

Правителството на Република Корея отпуска стипендии на чуждестранни граждани за обучение в Корейския институт за развитие (Korea Development Institute) и в частност Училището за публична политика и управление (School of Public Policy and Management) за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” по следните програми:

  • Магистърска програма по публична политика;
  • Магистърска програма по политика за развитие;
  • Магистърска програма по публично управление.

Лекциите се провеждат на английски език.

Заинтересованите лица могат да намерят необходимите формуляри за кандидатстване, както и подробна информация на следния електронен адрес:
https://www.kdischool.ac.kr/#/admissions/cp/international/niied.

Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят и изпращат необходимите документи съгласно изискванията, посочени от корейския университет.

Крайният срок за кандидатстване е 16 март 2018 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“