Икономически институт

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Икономически институт

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Икономически институт

Докторска програма: Политическа икономия
Акредитация валидна до2013 г.

Докторска програма: Народно стопанство
Акредитация валидна до2013 г.

Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
Акредитация валидна до2013 г.

Докторска програма: Статистика и демография 
Акредитация валидна до2013 г.

Докторска програма: Световно стопанство и МИО
Акредитация валидна до2013 г.

Докторска програма: Икономика и организация на труда
Акредитация валидна до2013 г.

Докторска програма: Икономика и управление (индустрия)
Акредитация валидна до2013 г.

Докторска програма: Социално управление
Акредитация валидна доне се дава акредитация

Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство
Акредитация валидна до2013 г.

Докторска програма: Маркетинг
Акредитация валидна до2013 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“