Институт за български език

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт за български език

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт за български език

Професионално направление: 2.1 Филология
Докторска програма: Общо и сравнително езикознание
Акредитация валидна до: 17.12.2020 г.
Оценка: 9,20

Професионално направление: 2.1 Филология
Докторска програма: Български език
Акредитация валидна до: 17.12.2020 г.
Оценка: 9,55

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“