Институт за български език

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт за български език

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт за български език

Професионално направление: 2.1 Филология
Докторска програма: Общо и сравнително езикознание
Акредитация валидна до: 17.12.2020 г.
Оценка: 9,20

Професионално направление: 2.1 Филология
Докторска програма: Български език
Акредитация валидна до: 17.12.2020 г.
Оценка: 9,55

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“