Цели и отчети на администрацията на Министерството на образованието и науката

Начало » Стратегии и политики » Цели и отчети на администрацията на Министерството на образованието и науката

Цели и отчети на администрацията

Цели на администрацията на Министерство на образованието и науката за 2019 г.

Отчет на целите на администрацията на Министерство на образованието и науката за 2018 г.


Цели на администрацията на Министерство на образованието и науката за 2018 г.

Отчет на администрацията на Министерство на образованието и науката за 2017 г.


Цели на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2017 г.

Отчет на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2016 г.

Цели на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2016 г.

Отчет на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2015 г.

Цели на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2015 година

Отчет на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2014 година

Цели на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2014 година

Отчет на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2013 година

Цели на администрацията на Министерството на образованието и науката за периода м.юли - м. декември 2013 година

Цели на администрацията на Министерството на образованието, младежта и науката за 2012 година

Отчет за изпълнение на целите на Министерството на образованието, младежта и науката за 2011 г.

Цели на администрацията на Министерството на образованието, младежта и науката за 2011 г.

Отчет за изпълнение на целите на Министерството на образованието, младежта и науката за 2010 г.

Цели на администрацията на Министерството на образованието, младежта и науката за 2010 г.

Отчет за изпълнение на целите на Министерството на образованието, младежта и науката за 2009 г.

Ежегодни цели на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2009 г.

Отчет за изпълнението на целите на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2008 г.

Стратегически цели на администрацията за 2008 г.

Отчет за изпълнението на утвърдени стратегически цели на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2007 г.

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“