Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН

Професионално направление: 8.1 Теория на изкуствата
Докторска програма: Изкуствознание и изобразителни изкуства
Акредитация валидна до: 17.09.2020 г.
Оценка: 9,08

Професионално направление: 8.3 Музикално и танцово изкуство
Докторска програма: Музикознание, музикално и танцово изкуство
Акредитация валидна до: 17.09.2020 г.
Оценка: 9,43

Докторска програма: Музеология
Акредитация валидна до: 01.10.2020 г.
Оценка: 9,63

Докторска програма: Етнография
Акредитация валидна до: 01.10.2020 г.
Оценка: 9,67

Докторска програма: Фоклористика
Акредитация валидна до: 01.10.2020 г.
Оценка: 9,62

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“