Институт за икономически изследвания

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт за икономически изследвания

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт за икономически изследвания

Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: Статистика и демография
Акредитация валидна до: 16.12.2024 г.
Оценка: 8,19

Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: Политическа икономика (икономикс)
Акредитация валидна до: 16.12.2024 г.
Оценка: 8,10

Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: Маркетинг
Акредитация валидна до: 29.04.2020 г.
Оценка: 8,08

Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: Народно стопанство (вкл. Регионална икономика и история на народното стопанство)
Акредитация валидна до: 21.07.2020 г.
Оценка: 9,50

Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
Акредитация валидна до: 21.07.2020 г.
Оценка: 9,28

Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: Световно стопанство и международни икономически отношение
Акредитация валидна до: 21.07.2020 г.
Оценка: 9,58

Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: Икономика и управление
Акредитация валидна до: 21.07.2020 г.
Оценка: 9,40

Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: Статистика и демография
Акредитация валидна до: 21.07.2019 г.
Оценка:8,80

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“