Институт за литература на БАН

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт за литература на БАН

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт за литература на Българска академия на науките

Професионално направление: 2.1 Филология
Докторска програма: Теория и история на литературата
Акредитация валидна до: 05.11.2020 г.
Оценка: 9,22

Професионално направление: 2.1 Филология
Докторска програма: Българска литература
Акредитация валидна до: 05.11.2020 г.
Оценка: 9,37

Професионално направление: 2.1 Филология
Докторска програма: Руска литература
Акредитация валидна до: 05.11.2020 г.
Оценка: 9,22

Професионално направление: 2.1 Филология
Докторска програма: Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
Акредитация валидна до: 05.11.2020 г.
Оценка: 9,10

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“