Институт по астрономия с Национална астрономичекса обсерватория

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по астрономия с Национална астрономичекса обсерватория

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по астрономия с Национална астрономичекса обсерватория

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Хелиофизика
Акредитация валидна до: 12.05.2020 г.
Оценка: 9,32

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Астрофизика и звездна астрономия
Акредитация валидна до: 14.04.2020 г.
Оценка: 9,70

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Астрономия и небесна механика
Акредитация валидна до: 14.04.2020 г.
Оценка: 9,79

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“