Институт за балканистика с Център по тракология "Проф. Александър Фол"

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт за балканистика с Център по тракология "Проф. Александър Фол"

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт за балканистика с Център по тракология "Проф. Александър Фол"

Професионално направление: 3.1 Социология, антропология и науки за културата
Докторска програма: Теория и история на културата
Акредитация валидна до: 22.03.2021 г.
Оценка: 8,55

Професионално направление: 2.2 История и археология
Докторска програма: Документалистика, архивистика, палеографика /вкл. Историография и изворознание/
Акредитация валидна до: 15.10.2020 г.
Оценка: 9,26

Професионално направление: 2.1 Филология
Докторска програма: Балкански литератури и култури
Акредитация валидна до: 05.11.2020 г.
Оценка: 9,45

Професионално направление: 2.2 История и археология
Докторска програма: Средновековна обща история
Акредитация валидна до: 15.10.2019 г.
Оценка: 8,40

Професионално направление: 2.2 История и археология
Докторска програма: Стара история и тракология
Акредитация валидна до: 15.10.2020 г.
Оценка: 9,13

Професионално направление: 2.2 История и археология
Докторска програма: Нова и най-нова обща история
Акредитация валидна до: 15.10.2020 г.
Оценка: 9,32

Професионално направление: 2.2 История и археология
Докторска програма: Документалистика, архивистика, палеографика /вкл. Историография и изворознание/
Акредитация валидна до: 15.10.2020 г.
Оценка: 9,26

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“