Институт по биофизика и биомедицинско инженерство

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по биофизика и биомедицинско инженерство

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по биофизика и биомедицинско инженерство

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Докторска програма: Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката
Акредитация валидна до: 15.12.2023 г.
Оценка: 9,65

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Докторска програма: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)
Акредитация валидна до: 20.05.2022 г.
Оценка: 9,50

Професионално направление: 4.3. Биологическите науки
Докторска програма: Физиология на животните и човека
Акредитация валидна до: 14.03.2022 г.
Оценка: 9,43

Докторска програма: Биофизика
Акредитация валидна до11.06.2015 г.

Докторска програма: Биохимия
Акредитация валидна до28.05.2015 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“