Институт по електроника

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по електроника

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по електроника

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Физика на плазмата и газовия разряд
Акредитация валидна до: 02.06.2020 г.
Оценка: 9,47

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Радиофизика и физическа електроника
Акредитация валидна до: 12.05.2020 г.
Оценка: 9,40

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Физика на вълновите процеси
Акредитация валидна до: 12.05.2020 г.
Оценка: 9,47

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Математическо моделиране и приложение на математиката във физиката
Акредитация валидна до: 07.04.2020 г.
Оценка: 9,53

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“