Институт по инженерна химия

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по инженерна химия

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по инженерна химия

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология
Акредитация валидна до: 23.06.2020 г.
Оценка: 9,67

Докторска програма: Биохимичното инженерство
Акредитация валидна до2013 г.

Докторска програма: Технология за пречистване на водите
Акредитация валидна до2012 г.

Докторска програма: Системи и устройства за опазване на околната среда
Акредитация валидна до2012 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“