Институт по механика

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по механика

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по механика

Професионално направление: 5.6. Материали и материалознани
Докторска програма: Строителни материали, изделия и технология за производството им
Акредитация валидна до: 20.05.2021 г.
Оценка: 8,96

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство
Докторска програма: Роботи и манипулатори
Акредитация валидна до: 20.05.2022 г.
Оценка: 9,30

Професионално направление: 4.5. Математика
Докторска програма: Биомеханика
Акредитация валидна до: 15.02.2022 г.
Оценка: 9,62

Професионално направление: 4.5. Математика
Докторска програма: Механика на флуидите
Акредитация валидна до: 15.02.2022 г.
Оценка: 9,45

Професионално направление: 4.5. Математика
Докторска програма: Механика на деформируемото твърдо тяло
Акредитация валидна до: 15.02.2022 г.
Оценка: 9,63

Професионално направление: 4.5. Математика
Докторска програма: Приложна механика
Акредитация валидна до: 15.02.2022 г.
Оценка: 9,58

Професионално направление: 4.5. Математика
Докторска програма: Теоретична механика
Акредитация валидна до: 15.02.2022 г.
Оценка: 9,53

Професионално направление: 4.5  Математика
Докторска програма: Математическо моделиране и приложение на математиката
Акредитация валидна до: 06.07.2021 г.
Оценка: 9,80

Професионално направление: 5.6 Материали и материалознани
Докторска програмаТехнология на композитните материали
Акредитация валидна до26.09.2019 г.
Оценка9,41

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“