Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов"

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов"

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов"

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма: Минералогия и кристалография
Акредитация валидна до: 14.04.2020 г.
Оценка: 9,79

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“