Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов"

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов"

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов"

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма: Минералогия и кристалография
Акредитация валидна до: 14.04.2020 г.
Оценка: 9,79

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“