Институт по невробиология

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по невробиология

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по невробиология

Професионално направление: 3.2. Психология
Докторска програма: Психофизиология
Акредитация валидна до: 10.03.2022 г.
Оценка: 9,03

Професионално направление: 4.3. Биологическите науки
Докторска програма: Физиология на животните и човека
Акредитация валидна до: 14.03.2022 г.
Оценка: 9,51

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Фармакология
Акредитация валидна до: 28.01.2021 г.
Оценка: 9,43

Докторска програма: Психофизиология
Акредитация валидна до15.07.2015 г.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“