Национален институт по геофизика, геодезия и география

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Национален институт по геофизика, геодезия и география

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Национален институт по геофизика, геодезия и география

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма: Геоморфология и палеогеография
Акредитация валидна до: 12.06.2024 г.
Оценка: 9,23

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма: Хидрология на сушата и водните ресурси
Акредитация валидна до: 12.06.2024 г.
Оценка: 9,46

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма: Климатология
Акредитация валидна до: 12.06.2024 г.
Оценка: 9,47

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма: География на населението и селищата
Акредитация валидна до: 14.05.2024 г.
Оценка9,29

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма: Икономическа и социална география
Акредитация валидна до: 14.05.2024 г.
Оценка9,16

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма: Физическа география и ландшафтознание
Акредитация валидна до: 14.05.2024 г.
Оценка9,35

Професионално направление: 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Докторска програма: Обща, висша и приложна геодезия
Акредитация валидна до: 20.05.2022 г.
Оценка: 9,42

Професионално направление: 4.5. Математика
Докторска програма: Механика на деформируемото твърдо тяло
Акредитация валидна до: 15.02.2022 г.
Оценка: 9,50

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма: Картография и географски информационни системи
Акредитация валидна до: 12.05.2020 г.
Оценка9,22

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма: Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство
Акредитация валидна до: 12.05.2020 г.
Оценка9,58

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма: Земен магнетизъм и гравиметрия
Акредитация валидна до: 12.05.2020 г.
Оценка9,58

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма: Сеизмология и вътрешен строеж на Земята
Акредитация валидна до: 12.05.2020 г.
Оценка9,57


Докторска програма: Геоморфология и палеография
Акредитация валидна до08.05.2018 г.
Оценка: 9,58

Докторска програма: Хидрология на сушата и водните ресурси
Акредитация валидна до08.05.2018 г.
Оценка: 9,58

Докторска програма: Климатология
Акредитация валидна до08.05.2018 г.
Оценка: 9,53

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“