Национален археологически институт с музей

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Национален археологически институт с музей

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Национален археологически институт с музей

Професионално направление: 2.2 История и археология
Докторска програма: Стара история /вкл. праистория/
Акредитация валидна до: 15.10.2019 г.
Оценка: 8,45

Професионално направление: 2.2 История и археология
Докторска програма: Археология
Акредитация валидна до: 15.10.2019 г.
Оценка: 8,62

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“