Национален природонаучен музей

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Национален природонаучен музей

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Национален природонаучен музей

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Зоология
Акредитация валидна до: 16.11.2021 г.
Оценка: 9,69

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Ентомология
Акредитация валидна до: 16.11.2021 г.
Оценка: 9,67

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“