Институт по декоративни растения - гр. София

Начало » Документация » Регистри » Селскостопанска академия » Институт по декоративни растения - гр. София

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по декоративни растения - гр. София

Професионално направление: 6.1 Растениевъдство
Докторска програма: Декоративни растения
Акредитация валидна до: 24.09.2020 г.
Оценка: 8,47

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“