Земеделски институт - Шумен

Начало » Документация » Регистри » Селскостопанска академия » Земеделски институт - Шумен

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Земеделски институт - Шумен

Професионално направление: 6.3 Животновъдство от област: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма
: Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването
Акредитация валидна до: 20.09.2023 г.
Оценка: 9,12

Професионално направление: 6.3 Животновъдство от област: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма
: Говедовъдство и биволовъдство
Акредитация валидна до: 20.09.2023 г.
Оценка: 9,14

Професионално направление: 6.3 Животновъдство от област: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма
: Овцевъдство и козевъдство
Акредитация валидна до: 20.09.2023 г.
Оценка: 9,10

Професионално направление:6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Селекция и семепроизводство на културните растения
Акредитация валидна до: 21.12.2021 г.
Оценка: 8,33

Професионално направление: 6.3 Животновъдство
Докторска програма
: Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването
Акредитация валидна до07.02.2018 г.
Оценка: 8,29


 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“