Институт по планинско животновъдство и земеделие - Троян

Начало » Документация » Регистри » Селскостопанска академия » Институт по планинско животновъдство и земеделие - Троян

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по планинско животновъдство и земеделие - Троян

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Овощарство
Акредитация валидна до: 30.06.2022 г.
Оценка: 9,30

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Фуражно производство, ливадарство
Акредитация валидна до: 30.06.2021 г.
Оценка: 8,95

Професионално направление: 6.3. Животновъдство
Докторска програма: Овцевъдство и козевъдство
Акредитация валидна до: 30.06.2022 г.
Оценка: 9,25

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“