Често срещани пропуски при сключване на граждански договори

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Важно! » Често срещани пропуски при сключване на граждански договори

Често срещани пропуски при сключване на граждански договори

Указания на Програмния оператор относно най-често срещаните грешки при подписване на договори по ЗЗД, познати още като "граждански договори".

Greshki_GR_Dogovori.pdf

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“