Често срещани пропуски при сключване на граждански договори

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Важно! » Често срещани пропуски при сключване на граждански договори

Често срещани пропуски при сключване на граждански договори

Указания на Програмния оператор относно най-често срещаните грешки при подписване на договори по ЗЗД, познати още като "граждански договори".

Greshki_GR_Dogovori.pdf

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“