17-ти юни - Национален празник на Република Исландия

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Новини » 17-ти юни - Национален празник на Република Исландия

17-ти юни - Национален празник на Република Исландия

От 17-ти юни 1944 г. Република Исландия е обявена за независима парламентарна република.

Честит празник, Исландия!

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“