Среща на младежките центрове по Компонент 1 "Младежи в риск"

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Новини » Среща на младежките центрове по Компонент 1 "Младежи в риск"

Среща на младежките центрове по Компонент 1 "Младежи в риск" по Програма BG06 "Деца и младежи в риск"

Програмният оператор на Програма BG06 "Деца и младежи в риск" организира работна среща с ръководителите на центровете, екипите от младежки работници и ромските медиатори на четирите младежки центъра. Основната цел на работната среща е бъдещото развитие на новосъздадената Национална мрежа на младежките центрове, която да създаде на трайно партньорство и взаимноизгодно сътрудничество между четирите младежки центъра и след края на Програмата. Целта на екипите са реализиране на съвместни дейности в областта на работата с млади хора, гражданско общество, образованието, културата, спорта, младежките дейности и политики, свързани с изграждането на единен стандарт за младежка работа.

СНИМКИ

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“