Комитет за сътрудничество на Програма BG06

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Новини » Комитет за сътрудничество на Програма BG06

Програма BG06 „Деца и младежи в риск“Комитет за сътрудничество на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“

На 21 ноември 2016 г. се проведе редовният Комитет за сътрудничество по Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014. Заместник-министърът на образованието и науката - Красимир Киряков, поздрави присъстващите и подчерта отличното изпълнение на Програмата. Представителят на Съвета на Европа г-жа Лариса Киреева сподели популярността на постигнатите до момента резултати и предаде от името на Програмни оператори в Румъния и Словакия желанието да се разпространят добрите практики, осъществени в България. Г-жа Анелия Грозданова от Централно координационно звено в Администрацията на Министерския съвет потвърди успехите на програмата и подкрепи искането от други страни-бенефициенти да бъде обменен добър опит и практики с Програмния оператор в Министерство на образованието и науката.

На срещата на Комитета бяха обсъдени напредъка на Програмата и конкретни решения, свързани с приключването на финансираните по нея проекти.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“